Privacybeleid

Wie zijn we

Teun van Staveren, kunstenaar gevestigd in Delft, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Teun van Staveren beheert de gegevensbescherming van deze website, hij is te bereiken via teunvanstaveren@xs4all.nl

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Deze website verzamelt geen persoonsgegevens tenzij je die zelf aanlevert, bijvoorbeeld via het contactformulier (naam en e-mailadres).

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij zonodig verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via teunvanstaveren@xs4all.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Deze website verwerkt jouw (alleen door jou verstrekte) persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Alleen wanneer je daar om vraagt: het verzenden van onze nieuwsbrief – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Eventueel om bestelde goederen en diensten bij je af te leveren.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Contactformulieren

Voor het beoogde doel van het contactformulier vraagt deze website alleen om naam en e-mailadres.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Analytics

Deze website gebruikt geen tools die gebruikersgedrag en persoonsgegevens analyseren.

Met wie we jouw data delen

Met niemand, tenzij dat nodig is voor jouw opdracht en nadat we je er eerst om vragen.

Hoe lang we jouw data bewaren

Deze website bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn begint te lopen wanneer het doel, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, is behaald of wanneer de dienstverlening tussen twee partijen stopt. In deze gevallen is er namelijk geen reden meer om de gegevens te verwerken. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam: max. 1 maand > reden: administratief
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing): max. 1 maand > reden: administratief
 • E-mailadres: max. 1 maand > reden: administratief

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd zijn op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook de door hen aangeleverde persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze website en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar teunvanstaveren@xs4all.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Deze website wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Waar we jouw data naartoe sturen

Deze website geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door zonder toestemming van de klant. Deze website gebruikt klantgegevens uitsluitend ten behoeve van het verwerken van een eventuele bestelling

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Hoe we jouw data beveiligen

Deze website neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via teunvanstaveren@xs4all.nl. Deze website heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een WordPress-beveiligingsplugin.
 • TLS (voorheen SSL) Wij ontvangen en versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Het up to date houden van alle webonderdelen
 • Het gebruik van sterke wachtwoorden
 • Het gebruik van recente reCAPTCHA’s of Spamquiz

Geautomatiseerde besluitvorming

Deze website doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming. Deze website neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van deze website) tussen zit.


laatst geupdate 13-12-2021